Ceník

ceník

* výpůjčka na víkend se rozumí doba od pátku odpoledne až pondělí dopoledne - přesná hodina dle domluvy.
** výpůjčka na týden se rozumí pátek – pátek, pondělí – pondělí
*** k vozíku zapůjčenému na týden, v případě potřeby zdarma zapůjčíme vložku pro miminko.

Obchodní podmínky:

- předložení dvou dokladů totožnosti (PAS, OP, ŘP …)
- sepsání smlouvy o podnikatelském nájmu movité věci dle § 2316 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)
- předání písemných podmínek a pokynů k nájmu movité věci
- uhrazení částky za nájem v hotovosti + uhrazení kauce
- trvalé bydliště na území ČR


Ceník je platný od 1.7.2020

© 2018 všechna práva vyhrazena